suvėtyti

suvėtyti
suvė́tyti; Ser 1. tr. NdŽ viską išvėtyti: Ta ožkelė keršuolėlė miltelius sijojo, tie ožiukai nabagiukai miltelius suvėtė LLDI333(Km). Nors nedaug buvo javų, bet susirgęs nei iškulti, nei suvėtyti nebegalėjo V.Krėv. | refl. tr. NdŽ. 2. tr. sublokšti, supustyti: Lyg putos bangose bolavo suvėtytos sniego krūvelės . 3. intr. NdŽ suduoti, sušerti: Ką čia su tokiu daug šnekėtis, kelius kartus į ausį suvė́tyk, i viskas Škn. Suvė́tis anas da jai kada snukin Dglš. Jei nesusipranta, suvė́tyk par kuprą Ll. 4. tr. prk. sugainioti: Kol aš anus besuvėčiau! Šts. 5. tr. NdŽ prk. greitai, vikriai ką atlikti, sudoroti: Kelias stiklines teip tankiai suvė́tė i jau linksmas Škn. Į sveikatą! Na, suvėtykim taip sau po tris iš eilės! M.Katil.
◊ suvė́tytas ir sumė́tytas labai privargintas: Per dvidešimt su viršum vedybinio gyvenimo metų Sereikis taip buvo Ievos suvėtytas ir sumėtytas, jog, per šalį žiūrint, iš jo buvo belikę tik pakratas V.Aln.
\ vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; razvėtyti; suvėtyti; užvėtyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atvėtyti — tr. beriant atskirti grūdus nuo pelų: Paėmęs vėtyklę atvėtyk klojime rugių duonai kept Jž. | prk.: Šiandieninė lietuvių raštija tas svetimas grimzles be didelio vargo atvėto KŽ. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davėtyti — ×davėtyti (hibr.) tr.; D.Pošk baigti vėtyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėtyti — tr. K 1. Q64, D.Pošk, Š, Rtr, LVI828, J.Jabl, NdŽ, KŽ, Vgr, Sk, Jž, Dsn, Klt, Lp beriant išvalyti grūdus nuo pelų: Ižvėčiu SD1204. Aš išvėčiau grūdus ir atvėtas J. Aš kap ižvėtau, tai man sijot nereikia DrskŽ. Dabar kambainai javą nupjauna ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvėtyti — tr. 1. KŽ, Užv, Všv atskirti grūdus nuo pelų: Vėtys tus grūdus par vėjį ir nuvėtys Als. Jeigu nė[ra] ten kur vėtyti, kretiliuką pasikabinęs nuvėtysi Žr. 2. Krž primušti: Aš tavi tujau nuvėtau, jei tu mun kepurės neatduodi Šts. 3. Ggr nužudyti.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvėtyti — tr. Užv parginti, parvyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavėtyti — tr. 1. NdŽ kurį laiką vėtyti: Pavėtyk javus už mane, t. y. paberk grūdus J. Sakiau eisiu rugių pavėtyt Lp. Pavėtę iškūlė, niekas te nesvėrė DrskŽ. Sėklai paskirs be dirsių, i paskiaus biškį pavėtys anus Kl. 2. NdŽ išvyti: Ana vyrą savo pavėtė, t …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervėtyti — KŽ, pervėtyti Rtr, parvėtyti KlvrŽ; M 1. tr. L, LEXXXIII479, Kp, Gs, Vdn dar kartą išvėtyti: Pervėčiu SD1146. Ima linus, nurauna, atbrauko ituos sėmenus, pervėto LKKII225(Lz). Sėmenis priseina da i triskart parvėtyt Skrb. | prk.: Visi senieji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravėtyti — tr. 1. Ch1Mt3,12, NdŽ, Ms kiek išvėtyti: Iš kraštų ataskiria [grūdus] su pelais, pravėto kiek LKT329 (Mlt). Biškį pravėčiau kanapių – tik tam kartuo Užv. | prk.: Po tam dabokis, idant tos meilės Pono…, nuog pelų pramonių žmogiškų gražiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privėtyti — 1. tr. NdŽ, KŽ; Ser išvėtyti daug grūdų: Išvėčiau didžiausią krūvą rugių ir privėčiau šimtą pūdų Š. Tos vėtyklės buvo – aš kiek privėtydavau! Alz. ^ Nevėtyk pelų, vis tiek grūdų neprivėtysi TŽIII376. | refl. tr.: Kol y[ra] vė[ja]s, reik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razvėtyti — ×razvėtyti (hibr.) žr. išvėtyti 1: Razvėtė visa Dsn. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”